Головна

Акредитований центр сертифікації ключів надає повний спектр послуг пов'язаних з використання електронного цифрового підпису (ЕЦП).


У складі Акредитованого центру сертифікації ключів використовуються спеціалізовані програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.


Інформація про зміну схеми обслуговування або аварійні стани, розміщуються у розділі "Новини" на сайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.


Надання засобів КЕП (Кваліфікований електронний підпис):

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавачем використовуються засоби КЕП, які мають позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Засоби КЕП надаються Надавачем у вигляді апаратно-програмних засобів, окремих програмних додатків або програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків, або доступу до частини ресурсу засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який знаходиться у Надавача та реалізує зберігання множини особистих ключів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (наприклад, мережний криптомодуль).

Надання Надавачем засобів КЕП у вигляді окремих програмних додатків або програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків, може здійснюватися шляхом передачі цих засобів на носіях інформації безпосередньо підписувачу або шляхом надання доступу через офіційний веб-сайт, або завдяки сервісам Надавача.

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається чинним у разі, якщо на момент перевірки чинності:

-   строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа не закінчився;
-   статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених Законом України «Про електронні довірчі послуги»;;
-   за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Надавач забезпечує надання таких кваліфікованих електронних довірчих послуг:

-   кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
-   кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
-   кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованої електронної позначки часу.

Надання послуг електронного цифрового підпису передбачає:

-   використання надійних засобів електронного цифрового підпису;
-   обслуговування сертифікатів (формування, блокування, поновлення, скасування);
-   надання допомоги при генерації ключів абонентів;
-   надання відомостей щодо статусу сертифіката абонента;
-   консультування заявників.

Надавач має право визначати сфери використання та встановлювати обмеження щодо використання сформованих ним кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів, створювачів електронних печаток. Обмеження щодо використання сформованих надавачем кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів застосовуються відповідно до положень законодавства України.


Інформація щодо обмеження сфери або сфер використання сертифіката доводиться до підписувачів, створювачів електронних печаток та зазначається у сформованому надавачем кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.


Дані про внесення відомостей про Надавача до Довірчого списку.


Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи АЦСК АТ
Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи АЦСК АТ "АЛЬФА-БАНК"
Свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України
Свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку України