Головна


Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНС БАНК" (далі - Надавач) надає електронні довірчі послуги та кваліфіковані електронні довірчі послуги (далі - ЕДП).

ЕДП надаються клієнтам АТ "СЕНС БАНК" (далі - Банк) для використання у Системах дистанційного обслуговування Банку, та працівникам Банку. Порядок отримання ЕДП клієнтами Банку наведено у відповідних інструкціях з використання Систем дистанційного обслуговування Банку та в Регламенті роботи Надавача.

    Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу, що використання ключа на незахищеному носії (у файлі) з удосконаленими сертифікатами технічно можливе лише в системі Клієнт-Банк. Для використання ключа в зовнішніх системах, просимо звернутися до Вашого клієнтського менеджера та замовити захищений носій для особистого ключа й формування кваліфікованого сертифіката.

У складі Надавача використовуються спеціалізовані програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

Інформація про зміну схеми обслуговування або аварійні стани, розміщуються у розділі "Новини" на сайті Надавача.


Надання засобів КЕП (Кваліфікованого електронного підпису):

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавачем використовуються засоби КЕП, які мають позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Засоби КЕП надаються Надавачем у вигляді апаратно-програмних засобів, окремих програмних додатків або програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків, або доступу до частини ресурсу засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який знаходиться у Надавача та реалізує зберігання множини особистих ключів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (наприклад, мережний криптомодуль).

Надання Надавачем засобів КЕП у вигляді окремих програмних додатків або програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків, може здійснюватися шляхом передачі цих засобів на носіях інформації безпосередньо підписувачу або шляхом надання доступу через офіційний веб-сайт, або завдяки сервісам Надавача.

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається чинним у разі, якщо на момент перевірки чинності:

-   строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа не закінчився;
-   статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених Законом України «Про електронні довірчі послуги»;
-   за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та засвідчувального центру.

Надавач забезпечує надання таких кваліфікованих ЕДП:

-   кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
-   кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
-   кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованої електронної позначки часу.

Надавач має право визначати сфери використання та встановлювати обмеження щодо використання сформованих ним кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів, створювачів електронних печаток. Обмеження щодо використання сформованих Надавачем кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів застосовуються відповідно до положень законодавства України.

Інформація щодо обмеження сфери або сфер використання сертифіката доводиться до підписувачів, створювачів електронних печаток та зазначається у сформованому Надавачем кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Дані про внесення відомостей про Надавача до Довірчого списку.

Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Надавача
Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації
інформаційно-комунікаційної системи Надавача